Kategórie našich produktov

 

Informácie

Obchodné podmienky

Doprava a platba


Ak potrebuje poradiť neváhajte nás kontaktovať

SCD Purus - baktérie do septiku, žumpy a čov 5 l

image

SCD Purus - to sú živé baktérie do žumpy, septiku, čov a na čistenie kanalizácie. Lepšia údržba, komfort, kvalita výstupov a to všetko bez zápachu.

SCD Purus je tekutý probiotický prípravok určený na použitie do čističky odpadových vôd, na čistenie kanalizácie, ako prípravok do septiku (aktivátor septikov) a žumpy, v domácich trativodoch, pri riešení zápachu a bioremediácii.

Obsahuje patentovanú zmes 16 živých mikroorganizmov, ktoré boli vyberané s jediným cieľom - rozklad organických odpadov, a tým odstránenie zápachu.

1 liter prípravku SCD Purus vystačí na:

 1. mesačné ošetrenie 10 m3 žumpy;
 2. 6 týždňové (udržiavacie) ošetrenie bežnej domovej ČOV; 
 3. vyčistenie kanalizácie a sifónov celom dome; 


K dispozícií sú balenia 1 liter, 5 litrov, 10 litrov a 20 litrov.

Prípravok SCD Purus obsahuje výlučne prírodné látky a živú patentovanú kultúru SCD Probiotics. Tieto kultúry boli vyberané s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ich účinnosť je podporená mnohými vedeckými štúdiami. Prípravok je účinnejší ako tablety alebo prášky, pretože je tekutý a aktívny.

Mikroorganizmy použité v tejto kultúre sú živé a fungujú symbioticky, čo prirodzene znásobuje ich účinky. Je ich možné úspešne použiť v domácom prostredí, priemyselných podmienkach, bioremediácii a pri rozličných environmentálnych aktivitách.

 1. biologické čistiarne odpadových vôd - domové, obecné, priemyselné;
 2. žumpy, septiky a trativody;
 3. výlevky, odpady a kanalizácia;

 

Účinky prípravku SCD Purus:

 1. Prirodzený rozklad organickej hmoty;
 2. Výrazné zníženie zápachu a emisie plynov – čistiarne odpadových vôd, kanalizácie, skládky odpadu, maštale;
 3. Redukcia patogénnych a hnilobných mikróbov;
 4. Redukcia rastu rias v ČOV;
 5. Znižovanie produkcie kalov a zároveň ich vyššia kvalita;
 6. Rozklad toxických zlúčenín;
 7. Znižovanie obsahu ťažkých kovov;
 8. Lepšie odvodňovanie kalu;
 9. Detoxikácia priesakov zo skládok odpadu a ochrana podzemných vôd;

 

Trvanlivosť:

2 roky

Dôležité upozornenia:

Majiteľom žúmp, septikov a domových čistiarní odpadových vôd dôrazne neoporúčame používanie agresívnych čistiacich prostriedkov v domácnosti - a to nielen, ak používajú náš prípravok, ale všeobecne.

Agresívne chemikálie, ako NaClO (chlórnan sodný), hydroxidy a niektoré kyseliny (HCl - chlorovodíková, H2SO4 - sírová) sú úplne nezlučiteľné s prirodzenou mikroflórou ČOV, žúmp a septikov.

Ich použitie môže mať za následok upchávanie kanalizácie, hromadenie hustého kalu a tvorbu nepríjemného zápachu.

Balenie: 5 l

 

Cena: 40 € Akciová cena: 36.6 €
(30.5 € bez DPH)

Kontakt

Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok, Slovenská Republika

 

info@vyvoz-zumpy.sk

043 5320 220, 0918 956 540

Kde sídlime

Ponúkame aj prípravok do žúmp

SCD Purus: baktérie do septiku, žumpy a čov

Fotogaléria  Fotogaléria  Fotogaléria  

Myslime na životné prostredie

Vypúštanie fekálií narúša život a znečisťuje prostredie všetkým obyvateľom obce. A teda aj Vám.

letak
Návrat hore